Ogłoszenia


Rodzaj zamawiającego:
Rodzaj zamówienia:
Tryb zamówienia:
Rodzaj ogłoszenia:
Numer ogłoszenia: (pozycja)
Data publikacji od:
v
Data publikacji do:
v
Przedmiot zamówienia/Fraza:
Kod CPV:
Czy CPV grupowy (*):
Termin składania ofert od:
v
Termin składania ofert do:
v
Zamawiający
Nazwa:
Miejscowość:
Województwo:
Wygrywający
Nazwa:
Miejscowość:
Województwo:

(*) Wyszukiwanie dodatkowych kodów CPV z podanej grupy (zaczynające się od wprowadzonej wartości)


Wyniki wyszukiwania prezentują pierwsze 5000 rekordów
(*) w celu zawężenia ilości ogłoszeń prosimy o stosowanie filtrów, które umożliwią znalezienie wymaganych informacji
x
Podgląd 
Rodzaj ogłoszenia 
Nr ogłoszenia 
Data publikacji 
Nazwa zamawiajacego 
Miejscowość zamawiajacego 
Województwo zamawiajacego 
Nazwa zamówienia 
Numer referencyjny 
 
xv
Zobacz(B) - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia540033444-N-20192019-02-20Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w KrakowieKrakówmałopolskie-----
Zobacz(B) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia510033572-N-20192019-02-20Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii NaukWarszawamazowieckiewykonanie robót budowlanych na potrzeby Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaF1-208-09/18
Zobacz(B) - Ogłoszenie o zamówieniu516509-N-20192019-02-20Szkoła Policji w PilePiławielkopolskieDostawa warzyw i owoców mrożonych dla Szkoły Policji w Pile.45/WZ-189/2019
Zobacz(B) - Ogłoszenie o zamówieniu516620-N-20192019-02-20Zakład Gospodarki KomunalnejŚroda WielkopolskawielkopolskieRemont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Środa WielkopolskaZGK/6/2019
Zobacz(B) - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia540033440-N-20192019-02-20Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychWarszawamazowieckie-----
Zobacz(B) - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia540033439-N-20192019-02-20Gmina WiduchowaWiduchowazachodniopomorskie-----
Zobacz(B) - Ogłoszenie o zamówieniu516611-N-20192019-02-20Gmina PysznicaPysznicapodkarpackieBieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących własność gminy Pysznica w 2019 rokuRI.I.271.1.2019
Zobacz(B) - Ogłoszenie o zamówieniu516619-N-20192019-02-20Urząd Miasta PłockaPłockmazowieckieZakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dla potrzeb realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).WZP.271.1.5.2019.EK
Zobacz(B) - Ogłoszenie o zamówieniu516061-N-20192019-02-20Główny Instytut GórnictwaKatowiceśląskieDostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2019FZ-1/5140/AJ/19/CSI
Zobacz(B) - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia540033435-N-20192019-02-20Gmina CzempińCzempińwielkopolskie-----
Strona 1 z 500 (elementy 5000)Poprzednia1234567498499500Następna v
[Warunek]Stwórz filtr Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych