v
v
v
v
v
v
v
v

Zamawiający


v

Wykonawca


v


Szukaj


  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to CSV
  •  
    ...
Podgląd 
Rodzaj ogłoszenia 
Nr ogłoszenia 
Data publikacji 
Nazwa zamawiajacego 
Miejscowość zamawiajacego 
Województwo zamawiajacego 
Nazwa zamówienia 
Numer referencyjny 
Zobacz (B) - Ogłoszenie o zmianie umowy560434746-N-202105.08.2021Starostwo Powiatowe w PolicachPolicezachodniopomorskie „Prace remontowo - adaptacyjne w pomieszczeniach budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży - przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych i przedmiotowych" EK.272.6.2020
Zobacz (B) - Ogłoszenie o zmianie umowy560434745-N-202105.08.2021Powiat BielskiBielsko-Białaśląskie Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej
placówki opiekuńczo-wychowawczej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Lipowskiej 9
BZ.272.13.2020.LL
Zobacz (B) - Ogłoszenie o zmianie umowy560434744-N-202105.08.2021Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.Gdańskpomorskie Wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie północnej części wyspy Ołowianka w Gdańsku” ZP/221/20
Zobacz (B) - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia540434828-N-202105.08.2021Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachKatowiceśląskie  
Zobacz (B) - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy550605836-N-202105.08.2021Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo KoniecpolKoniecpolśląskie Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koniecpol w 2021 roku – Pakiet I – leśnictwa: Załęże, Kuczków, Mełchów, Bałków, Biała Wielka - w ramach zamówienia uzupełniającego. ZG.270.1.2021
Zobacz (B) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia510434700-N-202105.08.2021Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachKatowiceśląskie Przewóz zwłok ludzkich osób zmarłych ze Szpitala tymczasowego w Pyrzowicach do siedziby Zamawiającego  
Zobacz (B) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia510434699-N-202105.08.2021Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachKatowiceśląskie Świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi prawnej w zakresie Umowy zawartej przez Zamawiającego z Agencją Badań Medycznych w Warszawie o dofinansowanie Projektu nr 2021/ABM/COVID19/GCM  
Zobacz (B) - Ogłoszenie o zmianie umowy560434739-N-202105.08.2021Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w KatowicachKatowiceśląskie Świadczenie usługi dostępu do Internetu, transmisji danych oraz dzierżawy włókien światłowodowych WPR/AZ/252/ZP/56/2020
Zobacz (B) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia510434697-N-202105.08.2021Gmina PoniatowaPoniatowalubelskie odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Poniatowa w terminie 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy GKR.271.22.2021
Zobacz (B) - Ogłoszenie o zmianie umowy560434737-N-202105.08.2021Gmina BartoszyceBartoszycewarmińsko-mazurskie Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku IB.271.8.2020.
Zobacz (B) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia510434695-N-202105.08.2021Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w WarszawieWarszawa-Wesołamazowieckie Przebudowa wewnętrznej sieci grzewczej  
Zobacz (B) - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia540434820-N-202105.08.2021Gmina PoniatowaPoniatowalubelskie  
Zobacz (B) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia510434693-N-202105.08.2021Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w ŁodziŁódźłódzkie COV/25/2021 Dostawa testów PANBIO COVID-19 COV/25/2021
Zobacz (B) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia510434692-N-202105.08.2021Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Bytomśląskie Likwidacja obiektów powierzchniowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch KWK „Mysłowice – Wesoła I” z podziałem na Cz. I, Cz. II, Cz. III, Cz. IV, Cz.... ZP-MW-0007/20
Zobacz (B) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia510434691-N-202105.08.2021Instytut Gruźlicy i Chorób PłucWarszawamazowieckie Dostawa środków do diagnozowania SARS.Ccv-2  
Zobacz (B) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia510434690-N-202105.08.2021Uniwersytecki Szpital Kliniczny w BiałymstokuBiałystokpodlaskie Dostawa utensyliów do leków recepturowych 26/2019
Zobacz (B) - Ogłoszenie o zmianie umowy560434730-N-202105.08.2021Gmina MyszkówMyszkówśląskie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA „BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ I
PRZEBUDOWĄ DRÓG G...
ZP.271.11.2020.PZ
Zobacz (B) - Ogłoszenie o zmianie umowy560434729-N-202105.08.2021Gmina MyszkówMyszkówśląskie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA „BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ I
PRZEBUDOWĄ DRÓG G...
ZP.271.11.2020.PZ
Zobacz (B) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia510434687-N-202105.08.2021Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ŁodziŁódźłódzkie Dostawa kompletów operacyjnych rozmiar S, M, L  
Zobacz (B) - Ogłoszenie o zmianie umowy560434727-N-202105.08.2021Gmina MyszkówMyszkówśląskie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA „BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ I
PRZEBUDOWĄ DRÓG G...
ZP.271.11.2020.PZ
Page 1 of 54 (1073 items)Prev1234567525354Next v